IMIĘ BOHATERÓW WESTERPLATTE


W 1969 roku Technikum Samochodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w  Strzelinie otrzymały imię Bohaterów Westerplatte. Dyrektorem szkoły był wówczas mgr inż. Zenon Goliński (1962 - 1980) i on był inicjatorem  nadania tej nazwy. W monografii wydanej w 1989 roku dla uczczenia 35-lecia szkoły, w rozdziale "Kronika ważniejszych wydarzeń...", czytamy pod  datą 1969: "W XXV-lecie PRL a w swojej XV-lecie Technikum  Samochodowe i Zasadnicza Szkoła zawodowa otrzymały imię Bohaterów  Westerplatte".

Nasuwa się pytanie - skąd taka nazwa w Strzelinie, mieście znaczenia  oddalonym od półwyspu gdańskiego, możnaby powiedzieć, że leżącym na  drugim końcu państwa polskiego? Odpowiedź nasuwa się, kiedy czytamy  informację umieszczoną na tablicy pamiątkowej - brzmi ona tak: Pomnik na Westerplatte

"Dla uczczenia żyjących i nieżyjących obrońców
Ojczyzny jako wzoru poświęcenia i patriotyzmu
bohaterstwa i odwagi w 30-tą rocznicę
bezprzykładnej obrony - Westerplatte -
w 15-lecie Technikum Samochodowego
i  ZSZ w Strzelinie nadajemy mu imię Bohaterów Westerplatte".

Wszystko wskazuje na to, że ważną rolę odegrała bieżność rocznic. Łączą się losy naszej małej Ojczyzny - regionalnej z losami państwa, a w przesłaniu mamy niemalże uniwersalny, klasycznym wzór patriotyzmu. Obrońcy Westerplatte już w dniach wrześniowych 1939 r. zostali publicznie uznani za bohaterów, zgodnie z prawami jakie rządzą tego rodzaju zjawiskami społeczno-politycznymi.

Swoją skuteczną walkę czynnie wcielali w życie ważny ideał obrony Ojczyzny  przed wrogiem, prezentowali narodowi jego utajona moc. Obrona Westerplatte  odegrała także rolę moralną w 1939 r., mobilizując kraj do wytrwałości w oporze. Znalazło to odzwierciedlenie w prasie polskiej i zagranicznej. Wprawdzie po latach pojawiły się, jak twierdzi p.Stanisława Górnikiewicz-Kurowska, autorka wielu  książek o obronie Westerplatte i Westerplatczykach: "też wydarzenia niezrozumiałe, jak zawierucha wokół postaci majora Henryka Sucharskiego" w świetle faktów historycznych są nieprawdziwe. W cytowanej już monografii dyrektor szkoły mgr inż. Andrzej Daź (1981-2000) pisze: "imię szkoły zdominowało działania wychowawczo-patriotyczne. W ceremoniał szkoły  wpisało się na stałe ślubowanie na sztandar szkoły, które przyjmują obrońcy Westerplatte. ...w tym dniu jest święto szkoły, w auli odbywają się spotkania z obrońcami Westerplatte. ...W dniach poprzedzających ślubowanie uczniowie klas pierwszych jada do Gdańska i Gdyni".

Nie wszystko z tego ceremoniału zachowało się. Nie ma spotkań z obrońcami Westerplatte,  żyje ich w Polsce tylko sześciu, a i wiek zapewne nie pozwala im na spotkanie z młodzieżą. Zanika tradycja wycieczek na Westerplatte. Imię Bohaterów Westerplatte jest myślą przewodnią  hymnu szkolnego, do ich postawy odwołują się uczniowie w trakcie składania ślubowania.

Obecnie kiedy zadajemy sobie takie pytanie jak te: Jakie czynniki budują aktualne poczucie naszej tożsamości? Czy proces globalizacji zagraża naszej kulturze narodowej? Jakie są koszty integracji Polski z Unia Europejską? - patriotyzm nie jest pustym sloganem, a godne naśladowanie postawy  patronów powinno być prezentowane nie tylko w czasie wojny, ale również w czasie pokoju. Wprawdzie  p. Stanisława Górnikiewicz-Kurowska zastanawia się, dlaczego w Klubie Szkół Westerplatte przed reformą szkolnictwa było 200 szkół, a obecnie jest ich tylko 30. Czy dlatego, że dawni bohaterowie odchodzą w zapomnienie, czy zastępują ich postaci z bajek lub inicjatorzy Zjednoczonej Europy?

Można zaryzykować stwierdzenie, iż te 30 szkół zaświadcza o tym że tak do końca nie jest. W procesie dydaktyczno-wychowawczym naszej szkoły, wychowanie patriotyczne odgrywa ważną rolę i dlatego placówka nadal nosi imię Bohaterów Westerplatte.
 

mgr Eżbieta Karg


 

STRONA GŁÓWNA